دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی مرودشت

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی مرودشت

آدرس : مرودشت انتهای خیابان 22 بهمن بولوار پهلوان نجاتی جنب باشگاه فرهنگیان
وب سایت : amini10e@gmail.com
تلفن: 07143313450

معرفی دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی مرودشت

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی مرودشت در سال 1380 تاسیس شد . با توجه به این که مدرسه نمونه دولتی هست لذا جذب دانش آموزان از طریق برگزاری ازمون جامع اتفاق می افتد و
این دبیرستان در شاخه نظری در سه رشته علوم تجربی و علوم ریاضی و فیزیک و علوم انسانی به دانش آموزان خدمات آموزشی و تحصیلی می دهد .

کلاس های آنلاین

 کلاس زیست شناسی دوازدهم تجربی 2

کلاس زیست شناسی دوازدهم تجربی 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 10:20 تا 11:20 و چهارشنبه ساعت 8 تا 9 صبح
غیر فعال
 کلاس ریاضی دوازدهم تجربی 2

کلاس ریاضی دوازدهم تجربی 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 8 تا 9 صبح و چهارشنبه ساعت 10.20 تا 11.20
غیر فعال
 کلاس زیست شناسی دوازدهم تجربی 1

کلاس زیست شناسی دوازدهم تجربی 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 8 تا 9 صبح و چهارشنبه 10:20 تا 11:20
غیر فعال
 کلاس ریاضی دوازدهم تجربی 1

کلاس ریاضی دوازدهم تجربی 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه 9:10 تا 10:10 و چهارشنبه ساعت 9:10 تا 10 :10 صبح
غیر فعال
 کلاس فیزیک دوازدهم تجربی 2

کلاس فیزیک دوازدهم تجربی 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 9:10 تا 10:10 و چهارشنبه ساعت 9:10 تا 10:10 صبح
غیر فعال
 کلاس ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی

کلاس ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 8 تا 9 صبح
غیر فعال
 کلاس فیزیک دوازدهم تجربی 1

کلاس فیزیک دوازدهم تجربی 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 10:20تا 11:20صبح و چهارشنبه 8 تا 9 صبح
غیر فعال
 کلاس منطق دوازدهم انسانی

کلاس منطق دوازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه 8 تا 9 صبح و چهارشنبه ساعت 9:10 تا 10: 10 صبح
غیر فعال
 کلاس فلسفه دوازدهم انسانی

کلاس فلسفه دوازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 9:10 تا 10 :10 صبح
غیر فعال
 کلاس ادبيات فارسي دوازدهم انساني

کلاس ادبيات فارسي دوازدهم انساني

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه ساعت 10:20 تا 11:20 صبح
غیر فعال
 کلاس حسابان دوازدهم ریاضی

کلاس حسابان دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 9:10 تا 10: 10 و چهارشنبه 9:10 تا 10:10 و چهارشنبه 10:20 تا 11:20 صبح
غیر فعال
 کلاس فیزیک دوازدهم ریاضی

کلاس فیزیک دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه ساعت 10:20 تا 11:20 و چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 صبح
غیر فعال
 کلاس عربی دوازدهم انسانی

کلاس عربی دوازدهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • سه شنبه 10:20 تا 11:20 و چهارشنبه ساعت 8 تا 9 صبح
غیر فعال
 کلاس هندسه دوازدهم ریاضی

کلاس هندسه دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه ساعت 8 تا 9 صبح
غیر فعال
 جلسات عمومی مدرسه

جلسات عمومی مدرسه

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال